Stiinta Kabbalah si sensul vietii

ANDROMEDA

New Member
De ce vreau eu ceva mai mult sau ceva diferit decât ceea ce oferă viaţa de fiecare zi? Kabbalah exprimă această întrebare astfel: Cum se iveşte dorinţa pentru forţa superioară?

Omenirea s-a dezvoltat timp de multe cicluri de viaţă; mai întâi semănând cu animalele, având dorinţe numai pentru hrană, familie, sex şi adăpost; după aceea dezvoltându-se prin faze cu dorinţe de bogăţie, putere, onoare şi cunoaştere.

În prima etapă de dezvoltare, dorinţele pentru hrană, familie, sex şi adăpost sunt singurele dorinţe ale omului. Chiar şi un individ complet izolat are aceste dorinţe şi încearcă să le realizeze. Dorinţele condiţionate de influenţa societăţii (dorinţele pentru bogăţie, putere şi onoare) se ivesc în faza următoare.

După aceea, apare dorinţa de erudiţie. Ştiinţele înfloresc în timp ce ne pornim să descoperim de unde apare totul, pentru a ne găsi rădăcinile. Totuşi, această dorinţă de erudiţie se găseşte numai în cadrul lumii noastre.

Abia în stadiul următor doreşte o fiinţă umană să cunoască originea adevărată , propria esenţă - semnificaţia vieţii . "De unde vin?" , " Cine sunt eu? “ , " Ce sunt eu? “. Aceste întrebări incomodează şi deranjează omul.

Oamenii sunt de felul lor egoişti. Toate dorinţele noastre sunt egoiste şi tânjesc după împlinire. Ele ne presează, controlând literalmente fiecare mişcare a noastră. Culmea egoismului în lumea noastră este dorinţa de a fi plini de cunoaştere despre ceva mai presus de noi.

Care este originea dorinţelor şi cum apar ele? Originea dorinţelor este suferinţa. Trecerea de la un tip de dorinţă la altul se petrece numai sub influenţa suferinţei. Dacă eu sunt într-o stare de echilibru, atunci mă simt confortabil şi totul este perfect. Apoi apare o nouă dorinţă , şi eu simt că ceva lipseşte. Acum eu vreau să trăiesc ceva nou, aşa că încep să încerc să realizez această dorinţă... şi acest proces continuă să se repete. Cu alte cuvinte, eu alerg mereu după plăceri noi.

Noi ne naştem pe această planetă, trăim şi murim încercând să ne satisfacem nenumăratele noastre dorinţe . Doar după multe vieţi noi ajungem la starea când o singură dorinţă este tot ceea ce rămâne: dorinţa de a ajunge la sursa noastră, la semnificaţia vieţii noastre. Odată ce această dorinţă finală, ultimativă apare, tot restul pare inutil şi fără sens. Persoana devine deprimată, simţindu-se deşartă emoţional şi spiritual, ca şi cum nimic în această lume nu poate să aducă fericire. Viaţa pare fără rost şi lipsită de ceva real... " Care este scopul vieţii mele?" “De ce exist?" Acestea sunt întrebările care aduc oamenii la Kabbalah.

Despre ce scrie Kabbalah? Sau cu ce se ocupă această stiinţă?

Această întrebare preocupă, bine înţeles, orice fiinta ganditoare.

Ca să răspund într-un mod satisfăcător la această întrebare, voi da o definiţie fidelă şi conservatoare: “Ştiinţa Cabalei reprezintă o secvenţă a radacinilor, care se desfăşoară intr-o ordine de cauză-efect cu legi fixe, şi care se reunesc şi ţintesc spre un scop unic şi sublim, imprimat sub numele de “revelarea Divinităţii Sale, creaţiilor Lui”, în lumea aceasta”.

Şi aici ne folosim de noţiunile de obştesc , sau general, şi individual.
Obştesc: adică, întreaga omenire, care este obligată în mod absolut, pană la urmă, a ajunge la culmea dezvoltării spirituale, descrisă prin cuvintele: ''căci se umpluse ţara de cunoaşterea Creatorului, precum apele se revarsă în mare’’. ’’Şi nu se vor mai învăţa unii pe alţii, tovarăşi şi fraţi, spunand, Cunoaşteţi-l pe Creator, fiindcă Mă vor şti cu toţii, mici şi mari’’.’’Şi nu vor mai fi ascunşi învăţătorii tăi, iar ochii tăi vor vedea pe învăţătorii tăi” - moreh însemnand învăţător, dar şi lumină.

Individual: Înseamnă că, înainte să ajungă omenirea, în totalitatea ei, la perfecţiune, în fiecare generaţie ajung la aceasta şi unii indivizi dotaţi, acestia fiind persoanele, care ating într-o anumită intensitate revelarea Divinităţii. Aceştia sunt Profeţii şi cei care aparţin Divinităţii . Precum au spus Înţelepţii: ”nu este generaţie în care să nu existe cei asemenea lui Avraham şi Yaacov”. Ca dovadă, în fiecare generaţie are loc revelarea DIVINITĂŢII SALE, după cum spun „hazal”-sau înţelepţii, care sunt autorizaţi a şti aceasta şi care ne sunt devotaţi nouă.


De ce Kabbalah? De ce acum?

În ziua de azi, mulţi sunt cei care cred că progresul omenirii se apropie de un impas. Speranţele noastre din trecut, de a avea o viaţă mai bună şi mai fericită datorită progresului ştiinţific şi social, au fost umbrite din ce în ce mai mult de pesimismul cauzat de ceea ce pare a fi un impas.

Vedem că tot mai mulţi oameni din întreaga lume sunt incapabili de a-şi găsi împlinirea. Cândva, gândeam despre noi că facem mari salturi înainte, crezând că progresăm în mod substanţial, dar acum se pare că ne aflăm în faţa unui fel de zid.

Omenirea pare a se scufunda în depresie, sinuciderea şi drogurile abundă, iar oamenii încearcă să se degajeze de lume şi să-şi înăbuşe sentimentele. Terorismul şi rapida înmulţire a dezastrelor naturale sunt simptome ale unei crize globale, şi toate aceste stări conduc omenirea către o întrebare fundamentală: „Care este rostul vieţii?”.

Mulţi oameni au început deja să caute răspunsul la această întrebare. Asta devine evident, considerând creşterea foarte mare a numărului celor care se află în căutarea spiritualităţii în decursul ultimilor douăzeci de ani.

În „Cartea Zohar-ului” stă scris că la sfârşitul secolului al XX-lea, omenirea va începe să-şi pună întrebarea despre rostul vieţii şi că răspunsul la această întrebare, ascuns în vechea ştiinţă a Cabalei, poate fi dezvăluit numai în vremea noastră, tocmai din cauza circumstanţelor dificile.

Ştiinţa Cabalei a fost tăinuită timp de milenii exact din acest motiv. Oamenii nu erau pregătiţi pentru ea, şi nu aveau nevoie de ea. Dar în ultimii ani, atracţia ei a crescut în mod dramatic. Mulţi s-au apucat de studiul Cabalei, curioşi fiind ce le poate ea oferi. Odată ce omul realizează că ştiinţa Cabalei răspunde la întrebarea despre rostul vieţii, el nu se mai simte intimidat de ea şi începe să se angajeze activ în studiul ei.

Concepţiile conform cărora Cabala se ocupă de magie, miracole, şireturi roşii şi apă sfinţită, dispar treptat. Oamenii pot înţelege că acestea sunt doar fenomene psihologice.

Cerinţa pentru Cabala adevărată, autentică, este în creştere. Cu alte cuvinte, există o cerinţă din ce în ce mai mare pentru ceea ce ne va permite să percepem un univers mai larg, existenţa eternă şi forţele guvernatoare superioare. Oamenii vor să ştie de ce lumea noastră şi vieţile noastre se desfăşoară în acest fel, de unde provenim şi încotro ne îndreptăm.

În timpurile noastre, numeroşi oameni din toate colţurile lumii au devenit interesaţi de această întrebare, şi de aceea ştiinţa Cabalei câştigă o largă popularitate. Întrucât această existenţă pământească pare tot mai nesatisfăcătoare şi restrictivă, tot mai mulţi oameni caută să se asocieze cu ceva dincolo de această lume.

Astfel, oamenii de azi sunt pregătiţi pentru ştiinţa Cabalei. Ea îi întâmpină cu braţele deschise pe toţi cei care caută cu adevărat să descopere rostul vieţii, originea existenţei noastre şi le oferă o metodă practică de a ajunge la ea.
 
lvl100;213026 said:
Stiinta , stiinta, dar asta nu trebuia sa fie mai degraba la religie ? :D


Миф 3: Каббалу, также как и другие религии, следует принимать на веру
Ответ: Каббала абсолютно противоположна вере, она не имеет никакого отношения ни к религиям, ни к любого рода верованиям — это чистый эксперимент.

Человек осваивает окружающую действительность, обрабатывая информацию, которая поступает в мозг с помощью пяти органов чувств, и используя технические приспособления, расширяющие диапазон возможностейэтих органов. Для того чтобы исследовать наш мир, который традиционным способом перед нами не раскрывается, необходимо развить в себе шестой орган чувств.

С помощью этого дополнительного сенсора человек начинает ощущать скрытую часть мироздания и, соответственно, изучает ее, сообразуясь с теми же законами и правилами, какие приняты в любой академической науке. Чтобы результат был как можно более достоверным, каббалисты используют неоднократную повторяемость опытов, и способ передачи знания от одного исследователя к другому. Единственное, что отличает ученого-каббалиста от представителей других областей науки, это то, что он должен прежде, чем заняться изысканиями, развить в себе шестой орган чувств.

Миф 10: Каббала — часть иудейской религии
Самым распространенным заблуждением является отождествление каббалы с религией. �*ассмотрим, в чем состоит основное отличие каббалы от религии.

�*елигия считает, что Творец изменяет свое отношение к человеку в зависимости от действий человека.

Если я буду хорошим, Творец будет относиться ко мне хорошо, то есть Он изменит свое отношение. Таким образом, религия заставляет человека искать методы воздействия на Творца: давать милостыни, ставить свечки, неважно что, во всех религиях есть свои ритуалы. У людей возникает целая система иерархии — кто лучше может упросить Творца, кто ближе к Нему, кто знает, как Его просить, к кому стоит обратиться как к посреднику и попросить: «Помолись за меня».

Людям нужна эта психологическая помощь, они готовы за это платить. Человек в плохих состояниях верит во все, что угодно. «Сотвори для меня какое-то чудо, подкрути мне что-то, сделай так, чтобы я вдруг очутился в ином состоянии». Такого быть не может и не будет никогда, ведь мы имеем дело с четкими законами мироздания. Законы эти описываются в каббалистических книгах.

Наука каббала утверждает, что Высшая сила неизменна. Творец не изменяет своего отношения к человеку — Он добр, Дающий добро.

Каббалисты нам советуют: «�*ебята! Перестаньте заниматься глупостями — Творец неизменен. Мир вы рисуете сами, своими органами чувств. Измените себя, и вы увидите, будто мир сам по себе меняется, якобы будет меняться отношение Творца к вам — нет, просто вы будете ощущать Его по-другому». Как плохой ребенок, исправившись, ощущает то же отношение родителей какхорошее,доброе.

Наука каббала говорит о том, что вокруг нас существует единый Высший неизменный свет, находящийся в абсолютном покое и воздействующий на нас. Воздействие, которое мы испытываем, устроено по отношению к нам так, что влияет на нас абсолютным Добром.

Для понимания истинного отношения каббалиста к Творцу можно привести в пример каббалистический молитвенник, в котором нет обычных слов, выражающих чувства человека, а отдельные буквы: много раз «алеф», много раз «бэт» и так далее — все, написанное в нем, обозначает духовные действия, которые, исправляя себя, должен произвести человек. И тогда он получает Высший свет в себя.

В каббале понятия наказания и вознаграждения за какие-то действия перед Высшей силой просто отсутствуют. Никаких ритуалов, внешних действий каббала в себе не содержит! Любое изображение сфер, миров, гематрий — не более чем прикладной материал. Каббала — это индивидуальное ощущение Творца каждым человеком лично. Никакой мистики в каббале нет — это наука обо всем мироздании, изучение которой позволяет человеку ответить на вопрос о причине и цели своего существования, определить свое место в жизни, исследовать и выбрать наилучшее из возможных решений и изменить свое состояние к лучшему.


Mituri despre Cabala
Cabala este în mod obişnuit asociată cu brăţările roşii, meditaţia sau magia şi cu multe alte lucruri. Această pagină îşi propune să clarifice miturile asociate în mod obişnuit Cabalei.
10 mituri despre Cabala
Mitul 1: Cabala este o religie.
De fapt: Cabala este o ştiinţă- fizică a întregii realităţi. Este înţelepciunea care dezvăluie realitatea pătrunzătoare care este în mod normal ascunsă simţurilor noastre.

Mitul 2: Cabala este asociată cu brăţările roşii şi cu apa sfinţită.
De fapt: Nu este nicio legătură. Brăţări roşii, apă sfinţită şi alte produse sunt invenţii comerciale profitabile create în ultimele două decenii.

Mitul 3: Cabala este rezervată unei minorităţi de persoane şi doar bărbaţilor peste 40 de ani le este permis să o înveţe.
De fapt: În timpul exilului, Cabala a fost studiată doar de câţiva indivizi aleşi. Totuşi, de pe vremea lui Ari (secolul 16), este disponibilă tuturor.

Mitul 4: Cabala se ocupă cu magia.
De fapt: Cabala nu se ocupă cu magia sau cu alte vrăjitorii; mai degrabă, se ocupă cu cercetarea pragmatică a realităţii.

Mitul 5: Cabala este o sectă.
De fapt: Cabala este înţelepciune şi ştiinţă deschisă oricărei persoane fără restricţii.

Mitul 6: Cabala este în legătură cu „ New Age” şi e un curent- un fenomen trecător.
De fapt: Cabala este înţelepciunea cea mai veche a omenirii. Începuturile ei datează de aproximativ 5000 de ani.

Mitul 7: Cabala are legătură cu cărţile de tarot, astrologia şi numerologia..
De fapt: Cărţile de tarot, astrologia şi numerologia, în practica lor mistică, au fost din greşeală asociate cu Cabala.

Mitul 8: Există amulete în Cabala.
De fapt: În lumea noastră, nu există niciun obiect fizic care să aibă vreun conţinut spiritual. Amuletele pot să ajute o persoană doar ca un suport psihologic.

Mitul 9: Cabala implică meditaţie.
De fapt: Cabala nu implică meditaţie. Meditaţia este un alt element care a fost asociat cu cuvântul „Cabala” în mijlocul confuziei create de non-Cabalişti în ultimile secole.

Mitul 10: Trebuie să fi studiat Tora şi Talmudul în prealabil pentru a avea acces la Cabală.
De fapt: Fără Cabală, nimeni nu poate să priceapă sensul spiritual al acestor texte şi trebuie înţeles că se referă la evenimente fizice şi la acţiuni.

detalii http://www.kab.tv/rus
http://www.kab.info/
 
Întrebări la care a răspuns Rav Dr. Michael Laitman - dintr-un interviu oferit ziarului New Jersey's "Courier Post"

Î: De ce numiţi Cabala o ştiinţă şi nu o religie?

R: Este denumită o ştiinţă pentru că aşa este. Înţelepciunea Cabala a început cu aproape 5.000 de ani în urmă în Babilonul antic. La acea vreme, întreaga umanitate era conectată şi erau împreună ca o singură naţiune. Egoismul a început să crească în oameni; ei s-au îndepărtat tot mai mult, fapt care a dus la faimoasa poveste a Turnului din Babilon.

Remediul pentru aceasta a fost o motedă descoperită de un anume individ pe care noi azi îl cunoaştem sub numele de Avram. El a descoperit o metodă de a reconecta / reuni oamenii în ciuda egoismului lor crescând.

Metoda descoperită de el a fost una ştiinţifică. Cu alte cuvinte, foloseşte instrumentele cercetării ştiinţifice pentru a investiga mecanismul nostru intern, şi asta reprezintă ceea ce noi astăzi cunoaştem ca înţelepciunea Cabala. Judaismul, Creştinismul sau Islamismul datează de mult mai târziu decât înţelepciunea Cabala şi nu au în fapt nici o legătură.

Î: Se poate studia Cabala fiind practicant al altei religii?

R: Da, oricine poate studia Cabala. Nu are nici o importanţă dacă aparţii unei anumite religii sau dacă eşti complet laic. Înţelepciunea Cabala este dincolo de toate acestea. Nu are nici o legătură cu aceste aspecte şi o poţi studia fără să ţii seama de alte aspecte din viaţa ta, nu numai cele religioase, dar şi de alte sisteme de credinţe şi practici pe care le aplici.

Î: Dar este vorba de spiritualitate?

R: Da, spiritualitatea este acel aspect al realităţii care nu este perceput de cele cinci simţuri ordinare ale noastre.

Înţelepciunea Cabala îţi oferă posibilitatea de dezvoltare a percepţiei asupra realităţii. Îţi oferă mijloace (unelte) în plus, pe care nu le-ai putea dobândi altfel.

Aşa cum fizica îţi oferă anumite mijloace, Cabala îţi oferă alte mijloace. Ai nevoie de tot felul de ştiinţe pentru a putea obţine tabloul complet al realităţii. Cabala te duce, dacă putem spune aşa, în spatele scenei.

Imaginea este asemeni broderiei. Vezi o imagine frumoasă în faţa ta, un peisaj sau o floare etc. Dacă întorci broderia pe dos vezi o multime dezordonată de fire. Trebuie să şti cum sunt conectate firele pentru a putea şti cum se face o floare frumoasă pe partea din faţă a imaginii.

Asta vă învaţă Cabala, cum să conectaţi firele din spatele scenei.
 
ANDROMEDA;213030 said:
Întrebări la care a răspuns Rav Dr. Michael Laitman - dintr-un interviu oferit ziarului New Jersey's "Courier Post"R: Este denumită o ştiinţă pentru că aşa este.Stiinta asta ce studiaza? Are experimente repetabile?
 
Ea studiaza fortele Naturii din spatele materiei, care nu pot fi simtite cu ale noastre 5 simturi, adica realitatea obiectiva si nu cea subiectiva pe care o vedem noi. Studiind Cabala iti dezvolti al 6 simt, instrumentul cu care percepi si studiezi fortele guvernatoare ale Naturii, dar intrucit toata realitatea se afla in noi toate experimentele le punem pe noi insine, adica cunoasterea prin autocunoastere.........articolele urmatoare cred ca vor lamuri mai multe lucruriCe este realitatea?
Cabala şi perceperea realităţii


În ştiinţa Cabalei, noi studiăm ce trebuie să facem pentru a intra într-o structură tainică: spiritualitatea. Noi studiăm cum putem să ne înălţăm dincolo de lumea noastră, în domeniul guvernator, acesta in principu si este sensul si scopul existentei noastre , adica sa ajungem la nivelul Creatorului.

Noi percepem lumea ca fiind în interiorul nostru. Cele cinci simţuri ale noastre primesc un stimul extern şi îl transmit la creier, unde el este prelucrat formând o imagine a lumii, şi noi nu percepem nimic din exteriorul aceastei imagini.

Lumea pe care "noi o cunoaştem" este rezultatul reacţiilor noastre la influenţele externe. Lumea "în sine" este necunoscută. De exemplu, dacă timpanul meu este lezat, eu nu aud şi pentru mine sunetul nu există. Eu percep numai în domeniul la care simţul este acordat.

Percepţia lumii noastre este în întregime subiectivă; ea nu spune nimic despre ce se întâmplă în afara noastră. Noi înţelegem reacţiile noastre proprii la ceva care se presupune că se desfăşoară în exteriorul nostru, dar oare se întâmplă ceva într-adevăr acolo afară?

Multe teorii discută asta. Teoria lui Newton a stabilit că există o realitate obiectivă, că lumea este aşa cum o vedem şi că ea există indiferent de propria noastră existenţă. Mai târziu Einstein a formulat teoria după care percepţia realităţii depinde de legătura între viteza observatorului şi viteza celui observat. Cu alte cuvinte, schimbând viteza noastră faţă de un obiect, noi îl observăm în întregime diferit: spaţiul devine curbat, compresat sau extins, şi timpul se modifică.

Alte teorii, ca de exemplu principiul incertitudinii al lui Heisenberg, propun o relaţie de reciprocitate între individ şi lumea în care el se află. Cu alte cuvinte, percepţia realităţii este un rezultat al influenţei mele asupra lumii şi al influenţei ei asupra mea.

Ştiinţa Cabalei explică faptul că nu există deloc o realitate perceptibilă în exteriorul nostru. Noi nu influenţăm nimic în exteriorul nostru deoarece noi nu percepem nimic în afara noastră. În afara noastră se află numai Lumina Superioară constantă şi neschimbătoare. Lumea întreagă este înăuntrul nostru, şi noi simţim că suntem influenţaţi din exterior deoarece aşa am fost creaţi.

Dacă ieşim din lumea noastră, atunci începem să vedem cum Lumina Superioară dă naştere în interiorul nostru la imagini mereu reînoite ale lumii. Această lume întreagă devine după aceea mică şi limitată. Noi vedem cum Lumina Superioară determină felul în care ne percepem atât pe noi cât şi mediul înconjurător, şi noi începem în cele din urmă să controlăm acest proces.

Ştiinţa Cabalei ne acordă această abilitate. Noi începem să înţelegem că motivul pentru care aptitudinile noastre sunt limitate se află în noi. Dacă egalăm însuşirile noastre interioare cu însuşirile Luminii Superioare, vom ajunge la nivelul de perfecţiune şi eternitate numit "Lumea Infinitului" - viaţă nesfârşită şi realizare absolută.

Toate acestea depind în exclusivitate de schimbarea calităţilor noastre interne. Din cauza asta ştiinţa Cabalei îşi propune să ne arate că schimbându-ne (şi făcând asta repede, în decurs de o singură viaţă) noi începem să trecem dincolo de această existenţă pământească. Corpurile noastre rămân în această existenţă şi noi continuăm să trăim vieţile noastre obişnuite, cu familii, copii, lumea şi societatea. Dar noi primim un supliment la toate acestea – Realitatea Superioară – acolo unde trăim în organul senzorial ceresc.


Toate sunt una şi una este Tot


Modul în care percep realitatea este dictat de intreaga mea experienţă de viaţă. Deci, de unde sa stim că ne lipseşte ceva daca nu am fi avut experienţa noastră anterioara într-un domeniu oarecare.

Nu cele cinci simturi ale nostre ne ofera imaginea adevărata a lumii care ne înconjoară? Ştiinţa a demonstrat deja, cu mult timp in urma, ca nu este asa.. Este clar pentru noi că există nenumărate detalii pe care noi pur şi simplu nu le percepem. Deci la ce suntem noi cu adevarat sensibili?

Fiecare avem propriul nostru sistem de interpretare a realităţii.
Mai întâi, să ne amintim cum lucreaza cele cinci simturi ale noastre. Auzul spre exemplu. S-ar părea că undele sonore intră in urechile noastre, iar noi le interpretam în creierul nostru. Dar, de fapt, asta e foarte departe de adevar.

Când un val de sunet se indreapta catre urechile noastre, sunetul se opreste in timpan. Acest contact creează vibraţii, care sunt transformate în semnale electrice, trimise apoi către creier. Ulterior, creierul nostru interpretează aceste semnale si ne face să credem că am auzit ceva din afara.

Ochii noştri lucreaza in acelaşi mod. Lumina, niciodată nu intră de fapt în creier, ci este oprita de către retină, un fel de ecran in interiorul globului ocular. Retina transformă lumina în semnale electrice şi le transmite la creier prin intermediul nervului optic. Creierul nostru are capacitatea de a crea o imagine, şi, din nou, noi credem ca vedem ceva care este în afara noastra.

Dacă urmarim cu atentie acest proces vom observa ca poza care este pictata in creierul nostru este în întregime propria interpretare a stimulilor externi, şi nu a realitatii externe. Deci, cum sa ştim daca interpretarea este fidela realitatii ?

Nu contează ce vom percepe de la cele cinci simţuri ale noastre, noi credem ca realitatea este lumea pe care ne-o prezinta creierul nostru. Dar aceasta este, pur şi simplu, o interpretare a datelor pe care le-am colectat.

Tot ce putem spune ca este adevărat, este numai atunci când percepem un singur obiect "un copac", este un copac pentru că-l vom interpreta in acest fel. Acelaşi lucru este valabil pentru case, şi persoane. Intreaga noastra realitate nu există decât în functie de noi, ca în cazul unui film derulat în mintea noastră.

Punctul de vedere kabbalistic este, că întreaga realitate există în noi. Si mai mult de atat, intreaga varietate de minerale, plante, animale, pana si oamenii din jurul nostru. Kabbala spune ca o singura creatura a fost zamislita. Singura diferenţă între noi şi Kabbalisti este în modul în care ne percepem ca singura, unica, creatura.

În timp ce Kabbala vede un singur, suflet - sufletul colectiv, format din mai multe piese interconectate, noi vom vedea şi lumea din jurul nostru, completat cu alte fiinţe. Singurul lucru lipsă în percepţia noastră este de fapt ceea ce conecteaza aceste piese, "adezivul", care leagă piesele pentru a forma o entitate.

Acum, să ne oprim la Kabbala pentru un moment: în cazul în care credeţi că tot ce este in noi si tot ceea ce rămâne in afara noastra este unul si acelas lucru - un intreg, o singura entitate, atunci inseamna ca există si doar o singura creatura. În acesta viziune, toate celelalte nu mai sunt separate de tine; ele sunt toate piesele din tine.

Această entitate unică, sufletul unic este descris in Kabbala dupa o experienta mai profundă, fundamentala si depaseste nivelul de realitate, superficiala noastra sensibilitate. Pur şi simplu putem spune: toţi suntem conectaţi, dar noi nu simtim asta.

Înţelepciunea Cabalei deţine cheia pentru noi de a recupera percepţia pierduta, aceea de unicitate si vesnicie a sufletului. După ce vom avea această revenire, integrantă conştientizare, nu numai că viaţa noastră în această lume va fi paşnică, dar vom recunoaste, de asemenea, marea putere a Creatorului Unic care ne-a creat iniţial pe noi - un singur om şi că acum ne conecteaza.
 
Ea studiaza fortele Naturii din spatele materiei, care nu pot fi simtite cu ale noastre 5 simturi, adica realitatea obiectiva si nu cea subiectiva pe care o vedem noi. Studiind Cabala iti dezvolti al 6 simt, instrumentul cu care percepi si studiezi fortele guvernatoare ale Naturii, dar intrucit toata realitatea se afla in noi toate experimentele le punem pe noi insine, adica cunoasterea prin autocunoastere.........articolele urmatoare cred ca vor lamuri mai multe lucruriCe este realitatea?
Cabala şi perceperea realităţii


În ştiinţa Cabalei, noi studiăm ce trebuie să facem pentru a intra într-o structură tainică: spiritualitatea. Noi studiăm cum putem să ne înălţăm dincolo de lumea noastră, în domeniul guvernator, acesta in principu si este sensul si scopul existentei noastre , adica sa ajungem la nivelul Creatorului.

Noi percepem lumea ca fiind în interiorul nostru. Cele cinci simţuri ale noastre primesc un stimul extern şi îl transmit la creier, unde el este prelucrat formând o imagine a lumii, şi noi nu percepem nimic din exteriorul aceastei imagini.

Lumea pe care "noi o cunoaştem" este rezultatul reacţiilor noastre la influenţele externe. Lumea "în sine" este necunoscută. De exemplu, dacă timpanul meu este lezat, eu nu aud şi pentru mine sunetul nu există. Eu percep numai în domeniul la care simţul este acordat.

Percepţia lumii noastre este în întregime subiectivă; ea nu spune nimic despre ce se întâmplă în afara noastră. Noi înţelegem reacţiile noastre proprii la ceva care se presupune că se desfăşoară în exteriorul nostru, dar oare se întâmplă ceva într-adevăr acolo afară?

Multe teorii discută asta. Teoria lui Newton a stabilit că există o realitate obiectivă, că lumea este aşa cum o vedem şi că ea există indiferent de propria noastră existenţă. Mai târziu Einstein a formulat teoria după care percepţia realităţii depinde de legătura între viteza observatorului şi viteza celui observat. Cu alte cuvinte, schimbând viteza noastră faţă de un obiect, noi îl observăm în întregime diferit: spaţiul devine curbat, compresat sau extins, şi timpul se modifică.

Alte teorii, ca de exemplu principiul incertitudinii al lui Heisenberg, propun o relaţie de reciprocitate între individ şi lumea în care el se află. Cu alte cuvinte, percepţia realităţii este un rezultat al influenţei mele asupra lumii şi al influenţei ei asupra mea.

Ştiinţa Cabalei explică faptul că nu există deloc o realitate perceptibilă în exteriorul nostru. Noi nu influenţăm nimic în exteriorul nostru deoarece noi nu percepem nimic în afara noastră. În afara noastră se află numai Lumina Superioară constantă şi neschimbătoare. Lumea întreagă este înăuntrul nostru, şi noi simţim că suntem influenţaţi din exterior deoarece aşa am fost creaţi.

Dacă ieşim din lumea noastră, atunci începem să vedem cum Lumina Superioară dă naştere în interiorul nostru la imagini mereu reînoite ale lumii. Această lume întreagă devine după aceea mică şi limitată. Noi vedem cum Lumina Superioară determină felul în care ne percepem atât pe noi cât şi mediul înconjurător, şi noi începem în cele din urmă să controlăm acest proces.

Ştiinţa Cabalei ne acordă această abilitate. Noi începem să înţelegem că motivul pentru care aptitudinile noastre sunt limitate se află în noi. Dacă egalăm însuşirile noastre interioare cu însuşirile Luminii Superioare, vom ajunge la nivelul de perfecţiune şi eternitate numit "Lumea Infinitului" - viaţă nesfârşită şi realizare absolută.

Toate acestea depind în exclusivitate de schimbarea calităţilor noastre interne. Din cauza asta ştiinţa Cabalei îşi propune să ne arate că schimbându-ne (şi făcând asta repede, în decurs de o singură viaţă) noi începem să trecem dincolo de această existenţă pământească. Corpurile noastre rămân în această existenţă şi noi continuăm să trăim vieţile noastre obişnuite, cu familii, copii, lumea şi societatea. Dar noi primim un supliment la toate acestea – Realitatea Superioară – acolo unde trăim în organul senzorial ceresc.


Toate sunt una şi una este Tot


Modul în care percep realitatea este dictat de intreaga mea experienţă de viaţă. Deci, de unde sa stim că ne lipseşte ceva daca nu am fi avut experienţa noastră anterioara într-un domeniu oarecare.

Nu cele cinci simturi ale nostre ne ofera imaginea adevărata a lumii care ne înconjoară? Ştiinţa a demonstrat deja, cu mult timp in urma, ca nu este asa.. Este clar pentru noi că există nenumărate detalii pe care noi pur şi simplu nu le percepem. Deci la ce suntem noi cu adevarat sensibili?

Fiecare avem propriul nostru sistem de interpretare a realităţii.
Mai întâi, să ne amintim cum lucreaza cele cinci simturi ale noastre. Auzul spre exemplu. S-ar părea că undele sonore intră in urechile noastre, iar noi le interpretam în creierul nostru. Dar, de fapt, asta e foarte departe de adevar.

Când un val de sunet se indreapta catre urechile noastre, sunetul se opreste in timpan. Acest contact creează vibraţii, care sunt transformate în semnale electrice, trimise apoi către creier. Ulterior, creierul nostru interpretează aceste semnale si ne face să credem că am auzit ceva din afara.

Ochii noştri lucreaza in acelaşi mod. Lumina, niciodată nu intră de fapt în creier, ci este oprita de către retină, un fel de ecran in interiorul globului ocular. Retina transformă lumina în semnale electrice şi le transmite la creier prin intermediul nervului optic. Creierul nostru are capacitatea de a crea o imagine, şi, din nou, noi credem ca vedem ceva care este în afara noastra.

Dacă urmarim cu atentie acest proces vom observa ca poza care este pictata in creierul nostru este în întregime propria interpretare a stimulilor externi, şi nu a realitatii externe. Deci, cum sa ştim daca interpretarea este fidela realitatii ?

Nu contează ce vom percepe de la cele cinci simţuri ale noastre, noi credem ca realitatea este lumea pe care ne-o prezinta creierul nostru. Dar aceasta este, pur şi simplu, o interpretare a datelor pe care le-am colectat.

Tot ce putem spune ca este adevărat, este numai atunci când percepem un singur obiect "un copac", este un copac pentru că-l vom interpreta in acest fel. Acelaşi lucru este valabil pentru case, şi persoane. Intreaga noastra realitate nu există decât în functie de noi, ca în cazul unui film derulat în mintea noastră.

Punctul de vedere kabbalistic este, că întreaga realitate există în noi. Si mai mult de atat, intreaga varietate de minerale, plante, animale, pana si oamenii din jurul nostru. Kabbala spune ca o singura creatura a fost zamislita. Singura diferenţă între noi şi Kabbalisti este în modul în care ne percepem ca singura, unica, creatura.

În timp ce Kabbala vede un singur, suflet - sufletul colectiv, format din mai multe piese interconectate, noi vom vedea şi lumea din jurul nostru, completat cu alte fiinţe. Singurul lucru lipsă în percepţia noastră este de fapt ceea ce conecteaza aceste piese, "adezivul", care leagă piesele pentru a forma o entitate.

Acum, să ne oprim la Kabbala pentru un moment: în cazul în care credeţi că tot ce este in noi si tot ceea ce rămâne in afara noastra este unul si acelas lucru - un intreg, o singura entitate, atunci inseamna ca există si doar o singura creatura. În acesta viziune, toate celelalte nu mai sunt separate de tine; ele sunt toate piesele din tine.

Această entitate unică, sufletul unic este descris in Kabbala dupa o experienta mai profundă, fundamentala si depaseste nivelul de realitate, superficiala noastra sensibilitate. Pur şi simplu putem spune: toţi suntem conectaţi, dar noi nu simtim asta.

Înţelepciunea Cabalei deţine cheia pentru noi de a recupera percepţia pierduta, aceea de unicitate si vesnicie a sufletului. După ce vom avea această revenire, integrantă conştientizare, nu numai că viaţa noastră în această lume va fi paşnică, dar vom recunoaste, de asemenea, marea putere a Creatorului Unic care ne-a creat iniţial pe noi - un singur om şi că acum ne conecteaza.
 
Vai de mama noastra! S-au dus pe apa Sambetei toate cunostintele noastre despre antropogeneza, matematica, fizica, chimie, psihologie, ....etc. De aici incolo vom rezolva totul prin intermediul Kabalei si al magiei. Cred ca te-ai uitat prea mult la Harry Potter.
 
ANDROMEDA;213030 said:
Întrebări la care a răspuns Rav Dr. Michael Laitman - dintr-un interviu oferit ziarului New Jersey's "Courier Post"

Î: De ce numiţi Cabala o ştiinţă şi nu o religie?

R: Este denumită o ştiinţă pentru că aşa este.

No more questions. :))
 
Back
Top