Integrare Europeana

Cind intr-o noapte am scos ţara de sub stăpinire străină şi pină in dimineaţă am construit uzină Siemens la Coşcodeni...
Back
Top